66030

Kommunism i Sverige

I Sverige är kommunism idag inte en särskilt spridd ideologi bland politiskt aktiva och förutom Kommunistiska Partiet, tidigare Kpml (r) och Sveriges kommunistiska parti är det få politiska partier som vilar på kommunistiska ideologier. Fram till 1990 var nuvarande Vänsterpartiet till större grad uttalat kommunistiska och hette Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). I samband med namnbytet tog de också bort kommunismen från sitt partiprogram. En del i partiet bröt sig loss från det nya VPK och bildade istället Sveriges kommunistiska parti. 

Socialdemokratin har under hela 1900- och 2000-talet varit mycket stark i Sverige och är en relativt avlägsen förgrening från socialismen och kommunismen. Socialdemokraterna i Sverige är fortfarande vårt största parti och har spelat en stor roll för vår samhällsutveckling. De och liknande partier i världen tror inte på att socialism eller kommunism kan fungera i vårt samhälle idag men tror på omfördelning av resurser i samhället samt att staten måste vara med och delvis styra marknadsekonomin. Några institutioner i samhället och företag måste också vara statligt ägda. I Sverige har vi väldigt många influenser av det Socialdemokratiska, långt mer än i länder såsom USA.

Länkar

World_borders_lamb_azi