91633-004-5B366CAF

Ryska revolutionen och leninismen

Det var också efter den ryska revolutionen som Marxist-Leninistiska partier uppstod. Lenins revolution lämnade stora avtryck i ideologin. När Lenin tog makten med en våldsam revolution var hans plan att det kommunistiska parti som tar ledning i landet ska ha en ledande roll och organisera arbetarna för att kunna genomföra förändringarna i samhället. De revolutionärer som leder revolutionen ska vara utbildade i marxism-leninism och är oumbärliga för att man ska kunna uppnå det klasslösa samhället. De måste ha stor makt just under de första stadierna av revolutionen medan de tar samhället till utopin. Han förespråkade också våld som ett nödvändigt medel för att störta kapitalisterna.

 

Efter Lenins revolution kom en annan stor kommunistisk revolution. Detta skedde under ledaren Mao Zedong. Hans ideologi skiljde sig genom att han menade att det var bönderna som skulle leda revolutionen och inte några utbildade industriarbetare. Han var också emot Lenins idéer om ett kommunistiskt parti lett av en starkt organiserad elit, utan tyckte att kommunistpartiet skulle uppstå ute bland vanliga bönder och arbetare. Efter Maos kommunistiska samhälle uppstod under 1960- talet andra samhällen med kommunistiskt styre.

Länkar

World_borders_lamb_azi